ติวเตอร์นก | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์นก
หญิง
22/08/1989
22
118/19 ซ.ชินเขต 2/6 แขวงทุ่งสองห้อง ถ.งามวงศ์วาน เขตหลักสี่ กรุงเทพ
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปราจิณราษฎรอำรุง
สายวิทย์ – คณิต
3.69
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
การสอนวิทยาศาสตร์
2.93
ประถมต้น ถึง มัธยมต้น
สอนแบบติว ทำโจทย์เพิ่มเติม สอนเนื้อหาเล็กน้อย ทบทวบบทเรียน
สอนพิเศษ การบ้านให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์