ติวเตอร์นก

นก
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สายวิทย์ – คณิต
3.97
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สัตววิทยา
3.57
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยาม.ปลาย และม.ต้นที่ต้องการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ หรือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สังคมและภาษาไทยระดับมัธยมที่ต้องการเรียนเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ชีววิทยา สอนเนื้อหาอย่างละเอียด ลงลึกได้ถึงระดับปริญญาตรี หรือตามความต้องการของนักเรียน เน้นความเข้าใจ ไม่สอนให้ท่องจำ สอนทำข้อสอบได้แต่ไม่เก็งข้อสอบ

สังคมและภาษาไทย สอนทำข้อสอบ อธิบายโจทย์และวิธีการคิด ไม่เก็งข้อสอบ

2552-ปัจจุบัน
– รับสอนตัวต่อตัวและกลุ่มย่อยมา
– เป็นวิทยากรพิเศษให้กับนักเรียนที่เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการชีววิทยา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
– เป็น TA ในค่ายสอวน. และสสวท. ชีววิทยา
2556-2557
– เป็นอาจารย์พิเศษห้อง Gifted โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ว่ายน้ำ รำไทย ดนตรีไทย (จะเข้ ขิม ซอ) กระบี่กระบอง
เคยผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ (IMSO) วิชาชีววิทยาจนถึงรอบสุดท้าย