ติวเตอร์นก

นก
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารี
สายวิทย์ – คณิต
3.85
ปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
3.54
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(สอนล่วงหน้า ดูแลการบ้าน เตรียมสอบ)
เลข วิทย์ : ประถม/ม.ต้น
เลข เคมี : ม.ปลาย
สอนเนื้อหาตามชีทที่เตรียมให้ โดยอ้างอิงเนื้อหาจากโรงเรียนที่น้องเรียนเป็นหลักฝึกทำโจทย์ สรุปเนื้อหาให้ เน้นตรงที่ออกสอบให้
ครูใจดี เป็นกันเอง คุยสนุก สบายๆ ไม่เครียด
สอนมา 3 ปีกว่า โดยสอนตามบ้านและสถาบันกวดวิชา ส่วนใหญ่น้องที่สอนจะเป็นเด็กเก่าที่เรียนมานาน(มากสุด3ปี) ผลการเรียนขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเด็ก น้องที่สอนเคยมีตั้งแต่ได้ที่1จากที่ไม่เคยได้มาก่อน และท็อปบางรายวิชาจากที่เคยได้ที่โหล่ของห้อง ถ้าน้องสอบได้อันดับต้นๆของห้องหรือท็อปรายวิชา จะพาไปเลี้ยงด้วย