ติวเตอร์นน

นน
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
432/19-27 แฟลต 5 ดาว ซ.ราชวิถี 5 ถ.ราชเทวี
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีพัทลุง
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เคมี
2.79
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เคมี ม.4-5-6
ทำชีทสรุปให้ พร้อมสอนทำแบบฝึกหัด
เคมีอินทรีย์ ระดบมหาลัย
เคมี ม.4-5-6