ติวเตอร์นัช

นัช
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การธนาคารและการเงิน
3.23
อ.-ม.6
สอนสนุก เข้าใจง่าย เป็นกันเอง ใจดี
ป.6เข้าม.1
คณิตศาสตร์ม.2