ติวเตอร์นัท | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์นัท
ชาย
25/12/1991
20
resident of chulalongkorn university
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชัยภูมิภักดีชุมพล
สายวิทย์ – คณิต
3.47
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยศาสตร์การกีฬา
นันทนาการศาสตร์และการจัดการกีฬา
3.06
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วิชาที่สอน เน้นสอนการบ้านทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ
เน้นที่ความรู้พื้นฐานก่อนครับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแก่นแท้ ของเนื้อหาอย่างแท้จริงจากนั้นจึงนำไปสู่การประยุกต์ใช้มากขึ้น เพื่อให้สามารถทำโจทย์ต่าง ๆได้อย่างหลากหลายรูปแบบ มีการเน้นการฝึกทำแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบต่างๆ เพื่อให้น้อง ๆ มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้นครับ
เป็นสตาฟสอนค่ายพี่จุฬาฯพาน้องติว
สตาฟค่ายแนะแนวตามจังหวัดต่างๆ เช่น ชัยภูมิ,ศรีษะเกษ,ลพบุรี ฯลฯ
ร้องเพลง
ละแวกใกล้ในจุฬาฯ เช่นที่จุฬาฯ สยาม สีลม พารากอน มาบุญครอง จามจุรีสแควร์ หรือระแวกบ้านที่อยู่ใกล้ๆ หรืออื่นๆตามที่ตกลงกันครับ