ติวเตอร์นัท

นัท
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.98
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3.45
ระดับปริญญาโท
University of Warwick
M.Sc. Finance and Economics
เลข อังกฤษ Econ, Stat, Finance มัธยม(อินเตอร์) ปตรี ปโท
สอนตามเรื่องที่นักเรียนอยากเรียน เน้นทำโจทย์มากกว่าจำ