ติวเตอร์นัน

นัน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เขมะสิริอนุสสรณ์
สายศิลป์ – คำนวณ
3.76
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
อินเตอร์
2.76
คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น
ค่อยๆสอนให้น้องเข้าใจทีละประเด็น แล้วลองถามเป็นจุดๆให้น้องอธิบายด้วยตนเอง ว่าน้องเข้าใจถูกต้องหรือไม่ ป้อนโจทย์ให้น้องเยอะๆหลากหลายรูปแบบ ให้น้องได้รู้จักการประยุกต์โจทย์
เคยมีประสบการณ์ฝึกสอนเปียโนเด็กเล็ก มีความคุ้นเคยกับเด็กอยู่บ้าง วิธีพูดคุยหรือทำให้เขาสนใจกับสิ่งที่เราจะสอน
เล่นเปียโน