ติวเตอร์นัวร์

ติวเตอร์นัวร์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีศรีน่าน
สายวิทย์ – คณิต
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
3.54
คณิตศาสตร์ม.ต้น วิทย์ม.ต้น อังกฤษ ม.ปลาย
อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ และสอนให้ทำโจทย์
เล่นกีตาร์