ติวเตอร์นิ่ม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์นิ่ม
หญิง
23/06/1980
31
2/11 ซ.พหลโยธิน 14 (พหลเมโทร ห้อง 211) ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เฉลิมขวัญสตรี
สายศิลป์ – ภาษา
3.80
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
โฆษณา
3.02
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
Hampshire University, United States
International Business
ภาษาอังกฤษ สอนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถม – ระดับชั้นมหาวิทยาลัย
ใช้ My Map และให้นักเรียนจดจำภาษาอังกฤษเป็นภาพและใช้เล่า Situation ให้นักเรียนฝึกฝนภาษาไปพร้อมกัน
-สอนภาษาอังกฤษเด็กออทิสติก ชั้นประถม 6
-สอนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานให้กับผู้ที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
มีเทคนิคพิเศษในการถ่ายทอดภาษาอังกฤษให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและเรียนรู้ได้เร็ว