ติวเตอร์นุช | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์นุช
หญิง
16/07/1990
21
75/3 หมู่ 2 ตำบล ท่าน้ำ อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี 94130
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.53
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา
3.55
สามารถสอนการบ้าน น้องๆประถมได้
สามารถสอนและเล่นกับเด็กให้เด็กไม่เบื่อได้