ติวเตอร์นุส | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์นุส
หญิง
06/10/1990
21
101/110 บางแค กทม
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวัดมหาพฤฒาราม
สายวิทย์ – คณิต
3.51
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มศว
วิศวกรรมศาตร์
วิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์
คณิตศาตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย
เน้นฝึกโจทย์
ปกติสอนคณิตศาสตร์ให้น้อง
ตอนม.ปลายอยู่กิ๊ฟเลข