ติวเตอร์นุ่น

นุ่น
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สายวิทย์ – คณิต
3.29
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
มหาวิทยาลัย ธรรมศาตร์
วิศวกรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ Tep-tepe
คณิต มอ.ต้น ได้ทั้งแบบไทยและอังกฤษ
คณิตอังกฤษ มอ.ปลาย
ภาษาอังกฤษ gat
เคมี มอ.ต้น
ทั่วไป