ติวเตอร์นุ่น

นุ่น
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สายศิลป์ – ภาษา
3.95
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ประถมต้น-มัธยมปลาย
เขียนฉีทให้น้องแต่ละคนเอง เพราะพื้นฐานและวิธีการรับรู้ของน้องแต่ละคนแตกต่างกัน
ภาษาอังกฤษม.4
ภาษาไทย-อังกฤษ-สังคมม.5
การบ้านป.3 +ติวสอบ eip โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ชำนาญแกรมมาร์ภาษาอังกฤษ