ติวเตอร์นุ้ยหนุ่ย

นุ้ยหนุ่ย
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
สายวิทย์ – คณิต
3.57
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์-เครื่องมือวัดวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
2.95
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วิขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Math G1-G6 scienc G1-G6 เคมี/ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ ป1-ม3 คณิตศาสตร์ ป1-ป6

เน้นให้เทคนิคเพิ่มเติมจากในห้องเรียน และให้ทำแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
สไตล์การสอนจะปรับตามลักษณะนิสัยของเด็กแต่ละคนค่ะ
สอนพิเศษมาประมาณ 7 ปีแล้วค่ะ ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยปี 1
Math G1-G6
scienc G1-G6
เคมี/ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์ ป1-ม3 คณิตศาสตร์ ป1-ป6