ติวเตอร์นุ้ย | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์นุ้ย
ชาย
16/09/1990
20
469 สิริเพลส ห้อง 203 ซ.ชานเมือง 3 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เชียงคำวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.66
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์-เคมี(กศ.บ.)
3.32
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เคมี มัธยมศึกษาตอนปลาย
เอกสารประกอบการสอนและสรุปเนื้อหา
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา