ติวเตอร์นุ๊กเกอร์

นุ๊กเกอร์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สายวิทย์ – คณิต
3.17
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
2.22
วิชาคณิตศาสตร์ อนุบาล-มัธยมต้น
สอนและให้ทำโจทย์ ช่วยดูการบ้าน
คณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียน สวนกุหลาบ นนทบุรี , สาธิต รังสิต , บดินทร์เดชา
คณิตศาสตร์ประถมปลาย โรงเรียน มาแตร์เดอี , โชคชัย