ติวเตอร์นุ๊ก

นุ๊ก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พานทอง
สายวิทย์ – คณิต
3.14
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
2.82
คณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์
มีเทคนิคที่ทำให้เด็กเข้าใจ
สอนเด็กสอบเข้าม.1
สอนที่สถาบันกาลิเลโอสัตหีบ
เล่นเปตอง