ติวเตอร์น้ำผึ้ง | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์น้ำผึ้ง
หญิง
26/10/1990
21
99/4 หมู่บ้านนักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีภูเก็ต
สายศิลป์ – คำนวณ
3.94
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การเงิน
3.23
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษา-ม.ต้น
มีเอกสารประกอบการสอน
ดนตรีไทย:ขิม จะเข้
สามารถสอนดนตรีไทยเพิ่มเติมได้ แต่นักเรียนต้องมีเครื่องดนตรี