ติวเตอร์น้ำฝน

น้ำฝน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สายศิลป์ – ภาษา
3.57
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
3.25
ภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม6
สังคม อนุบาล-ประถม6
จะดูพิ้นฐานที่น้องแต่ละคนมีก่อน จากนั้นจะ่อยๆเริ่มเนื้อหาจากที่น้องพอเข้าใจ แล้วค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆ
เคยสอนพิเศษน้องประถมที่บ้าน