ติวเตอร์น้ำหวาน

น้ำหวาน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.62
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม
3.15
– ประถมต้น-ปลาย ทุกวิชา
– มัธยมต้น วิทย์-คณิต
– มัธยมปลาย ฟิสิกส์
– สอนสนุก เน้นทำความเข้าใจ+ทำโจทย์
– มีทริคในการจดจำ
– ประถม ปลาย – มัธยมต้น วิชาพื้นฐาน
– ติวก่อนสอบในคณะ
– ศิลปะ
– program 3D modeling