ติวเตอร์น๊อต

น๊อต
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นครนายกวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.97
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ฟิสิกส์
3.33
ม.4-5
มีชีท+ตัวอย่างข้อสอบ
pat3, สตาฟสอนวิชาฟิสิกส์ในค่ายของคณะ
การอ่านออกเสียง(อ่านแบบถูกต้อง)