ติวเตอร์น๊อต

น๊อต
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทร2
สายวิทย์ – คณิต
3.78
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
รัสเซียศึกษา
3.58
ภาษาอังกฤษ ไทย คณิต และการบ้านทั่วไป สามารถสอนไดตั้งแต่มัธยมต้นลงไป
สอนสนุก เข้าใจง่ายยย เป็นคนที่ใจเย็นมากกก สามารถอธิบายให้นักเรียนจนกว่าจะเข้าใจได้
สอนพิเศษมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว
พูดภาษารัสเซีย