ติวเตอร์บลู

 

บลู
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.66
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ชีววิทยา
2.83
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
คณิตศาสตร์(ประถม,ม.ต้น)
อธิบายใช้คำถามร่วมกับการทำแบบฝึกหัด
ฝึกสอนที่
โรงเรียนพุทธจักร 1 เทอม
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 เทอม
เคยสอนพิเศษทั่วไป
แต่งกลอน แต่งเพลง (เนื้อหาวิชาเรียน)