ติวเตอร์บลู

บลู
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สันติราษฎร์วิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.00
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
2.75
English EP, และธรรมดา
Sci ประถม มัธยมต้น
เลข ประถม มัธยมต้น
มีชีทการสอนให้ พร้อมแบบฝึกหัดทบทวน
เคยสอนตามบ้านมากกว่า 3 ปี
ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ Smart English ลาดพร้าววังหิน
สอน EP