ติวเตอร์บอล | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์บอล
ชาย
16/03/1985
27
1012/131 ม.ธรรมสาธิตซอย 2 ถนนสุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง กทม.10260
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชวินิตบางแก้ว
สายวิทย์ – คณิต
3.56
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยจุฬาฯ
นิเทศศาสตร์
ประชาสัมพันธ์
3.71
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.1-ม.6
สอนแบบตัวต่อตัว
สอนแบบกลุ่มย่อย
สอนแบบกลุ่มใหญ่
สอนโดยใช้แบบฝีกหัดจากง่ายไปหายาก
สอนโดยใชัชุดกิจกรรม
1.สอนพิเศษ แบบต่อตัวต่อ แบบกลุ่มย่อย แบบกลุ่มใหญ่ สอนนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนสาธิต โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนเอกชน ชื่อดัง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 เป็นต้นมา
2.เป็นคุณครูคณิตศาสตร์ประจำในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
กีฬา
พิธีกร
คอมพิวเตอร์
สันทนาการ