ติวเตอร์บอส

บอส
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สารวิทยา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
3.08
ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐาน-PAT7
ตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น