ติวเตอร์บอเบีย

บอเบีย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บุญวาทย์วิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.23
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มศว
ศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
3.34
math ชั้นประถม, Eng ประถม – ม.ต้น
สอนตัวต่อตัว
ฝึกสอนสาธิต มศว ฝ่ายประถม
ภาษาอังกฤษ
เคยไป work and travel 2013