ติวเตอร์บิ๊ก

ติวเตอร์บิ๊ก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรียานุสรณ์ จันทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.26
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
3.02
คณิตศาสาตร์ ป.1-ม.6
สอนเนื้อหา ติว
สอนตามบ้าน
สอนมากกว่าหนึ่งปี