ติวเตอร์บีม

บีม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุรศักดิ์มนตรี
สายศิลป์ – คำนวณ
3.60
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
3.19
ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น
อนุบาล-มัธยมปลาย
ทดสอบระดับความรู้น้องก่อน
สอนตามระดับ
มีควิสเพื่อวัดความเข้าใจ
และทบทวนของเก่าก่อนเริ่มเนื้อหาใหม่
สอนไทยอังกฤษ เด็กอนุบาล-ประถม
สอนญี่ปุ่น มัธยมปลาย
สถานที่ๆสะดวกสอน
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
คลองเส้นธัญบุรี (รังสิต-นครนายก)
อนุสาวรีย์เซ็นจูรีย์
พญาไท รามา
เซ็นทรัลลาดพร้าว-ยูเนียนมอล