ติวเตอร์บีอา

บีอา
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีภูเก็ต
สายศิลป์ – ภาษา
3.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้
ภาษาจีน
ภาษาจีน
3.16
ภาษาจีน ทุกระดับชั้น อายุและหลักสูตร
เน้นสนุกสนาน มีเทคนิคให้จำง่าย จำลองสถานการณ์การใช้งานจริง
ภาษาจีน
ลูกครึ่งไทย-จีน สำเนียงเจ้าของภาษาประสบการณ์สอนทั้งในและนอกสถาบันกว่า10ปี