ติวเตอร์บี

บี
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สายศิลป์ – คำนวณ
3.22
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์
จีนศึกษา
เลข ม.ต้น ภาษาจีน
เน้นฝึกฝนทำโจทย์
เคยสอนภาษาจีน
ภาษาจีน เปียโน