ติวเตอร์บุ่งเช็ง | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์บุ่งเช็ง
หญิง
14/10/1987
24
42/9 ถ.ริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.60
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจ
Management
3.26
สอนการบ้าน >>>ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
วิชาภาษาไทย >>> ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
รูปแบบการสอนขึ้นอยู่กับผู้เรียน เช่น ถ้าเป็นผู้เรียนระดับประถมศึกษา อาจมีการสอดแทรกเกมส์หรือกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดสมาธิและฝึกฝนทักษะ เป็นต้น มีการสอบถาม โต้ตอบตลอดการเรียน เพื่อทดสอบความเข้าใจ มีการเพิ่มเติมหลักการคิด การจำ mind map สูตร วิธีการต่างๆ ในกรณีที่ผู้เรียนต้องนำไปใช้ในการ Test ต่างๆ จะมีการแนะแนวข้อสอบหรือติวเข้มสรุปเนื้อหาสำคัญเป็นพิเศษ
สอนการบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ติวเตรียมสอบวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ติวเตรียม Admissionวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สอนแบบ mind map สรุปเนื้อหา สร้างความเข้าใจ ตามระบบของสมองของมนุษย์
เขียนเรียงความ
แต่งกลอนสุภาพ
วาดภาพ
ทำอาหาร