ติวเตอร์บูม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์บูม
ชาย
28/10/1989
21
304 บัวเเอนด์บอลแมนชั่น ซอยชานเมือง9 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม.10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สายวิทย์ – คณิต
3.69
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
เคมี-(กศ.บ. 5 ปี)
3.82
วิชาเคมี ชีวะวิทยา และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สอนได้ทั้งระดับประถมจนถึงระดับม.ปลาย
สอนโดยพูดในภาพรวมทั้งหมดของ เนื้อหาแล้วจึงเจาะรายละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อโยงเรื่องราวต่างๆได้ การสอนจะเน้นการวิเคราะห์เป็นสำคัญ
เคยสอนรุ่นน้องในโครงการพี่สอนน้อง
โครงการประจำโรงเรียนเพื่อติวน้องสู้การเข้าค่ายโอลิมปิก
เคยเข้าค่าย1และ2โอลิมปิกวิชาการสาขาวิชา เคมี โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน