ติวเตอร์ปรี

ปรี
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
28/04/1985
29
68 หมู่ 12 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.65
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศษสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิต ถึง ม.3
วิทยาศาตร์ ถึง ม.3
เคมี ม.ปลาย
เน้นความเข้าใจ และการทำโจทย์
10 ปี