ติวเตอร์ปลา | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ปลา
หญิง
11/06/1990
21
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีชัยภูมิ
สายศิลป์ – ภาษา
3.48
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
2.84
ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น-ระดับกลาง
คณิตศาสตร์ อนุบาล-มัธยมต้น
ภาษาไทย อนุบาล-มัธยมต้น
ภาษาอังกฤษ อนุบาล-มัธยมต้น
ใช้ชีทเสริม
ทบทวนในบทเรียน
ทำแบบฝึกหัด
ภาษาไทย อบุบาล 3
ภาษาไทย ป.1
ดูแลการบ้าน ป.2
ภาษาญี่ปุ่น วัยทำงาน