ติวเตอร์ปอม

ปอม
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี
อื่นๆ
3.78
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์
วรรณคดีอังกฤษ
3.07
ประถมต้น-ม.ต้น
-สอนสนุก ไม่เครียด
-เน้นความเข้าใจแบบองค์รวม
-ภาษาอังกฤษ โรงเรียนกวดวิชาบ้าน4ปี
-ภาษาอังกฤษ โรงเรียนกวดวิชา School 1ปี
-ภาษาอังกฤษ รับสอนตามบ้าน 1ปี
– พิมพ์สัมผัส ไทย/อังกฤษ 50คำ/นาที