ติวเตอร์ปอย

ติวเตอร์ปอย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทร์ เตรียมพัฒ
สายวิทย์ – คณิต
3.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
3.54
ป.1 – ม.6
เข้าใจง่าย มีเทคนิค มีการบ้านให้ และมีชีทให้