ติวเตอร์ปอ

ติวเตอร์ปอ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Matthayomwat Nairong English Program School
สายวิทย์ – คณิต
3.67
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
Kasetsard University
Business Faculty
3.13
วิชาภาษาอังกฤษ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าทำงาน TOEIC IELF SAT ใช้สื่อสารสนทนา
อ่านเขียนสื่อสารภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
ภาษาจีนเบื้องต้นทุกระดับวัย
รูปแบบการสอนจะแตกต่างกันออกไป
พิจารณาจากพื้นฐานทักษะผู้เรียน
งานปัจจุบัน : สอนพนักงานทางด้าน logistic สื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ติวสอบ GATมัธยมปลาย ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สอนภาษาอังกฤษเตรียมต่อ ป โทเมืองนอก
ประสพการ์ณที่ผ่านมา :
ติวสอบ TOFLE IEAL TOIE SAT สอนวัยทำงานสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน และติววัยทำงานสอบเข้าทำงานข้าราชการ
ใจเย็น สอนเข้าใจง่าย ติดต่อถามเพิ่มเติมนอกวลาเรียนได้
เข้าได้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่
สื่อสารเข้าใจง่าย
เตรียมการสอนทุกครั้ง
ประเมินติดตามผลการเรียน และการพัฒนาของผู้เรียน