ติวเตอร์ปังปอนด์ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ปังปอนด์
หญิง
20/03/1993
21
ลาดกระบัง กทม
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.76
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอาหาร
2.82
ฟิสิกส์ คณิต ประถม-มัธยมปลาย
เน้นการฝึกทำโจทย์
สอนพิเศษตามบ้าน