ติวเตอร์ปั้น

ปั้น
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.80
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ธรณีวิทยา
3.07
คณิต แระถมถึงม.ต้น
ฟิสิกส์ ประถมถึงม ปลาย
สนุก เข้าใจ
สอนฟิสิกส์เข้า TEPE