ติวเตอร์ปั๊บ

ปั๊บ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
45/1357 หมู่บ้่านพงษ์ศิริชัย 4 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม 10160
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นางรอง
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มศว
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
2.85
คณิต ฟิสิก ประถม มัธยม มหาลัย
เน้นความเข้าใจ และทำโจทย์ได้ มีชีทให้ ยกเว้นน้องมีชีทมาเอง
คณิต ฟิสิก ประถม ม.ปลาย 3 ปี