ติวเตอร์ปาน

ปาน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรียาภัย
สายวิทย์ – คณิต
3.53
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีอาหาร
2.77
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุสาหกรรมเกษตร
ระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุสาหกรรมเกษตร
สอนการบ้านทั่วไป, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั้วไป สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับอนุบาล: เน้นการสอนโดยให้นักเรียนฝึกทักษะทางประสาทสัมผัส ผสมกับวิชาการแต่ไม่เคร่งเครียดมากนัก เพื่อฝึกทั้งพัฒนาการด้านร่างกายและสมอง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา : เน้นตามที่ทางผู้ปกครองต้องการ ว่าจะเน้นทาวด้านวิชาการเป็นหนักเพื่อติวสอบ หรือเน้นสอนเพื่อทำความเข้าใจโดยไม่ต้องเคร่งเครียดมากนัก โดยรวมคือสอนโดยการทำความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน ไม่เน้นท่องจำ และมีชีทสรุปเนื้อหาเพื่อทำให้เด็กทำความเข้าใจง่ายๆ
1. สอนเด็กอนุบาล อ่านไทย เขียนไทย
2. สอนเด็กประถม อ่านเขียนไทย, คณิตศาสตร์
3. สอนติวสอบ กพ.ให้กับพนักงานบริษัทวิชาภาษาไทย
4. สอนติวสอบภาษาไทย ให้กับตำรวจในการสอบเลื่อนตำแหน่ง
เล่นอูคูเลเล่
รำไทย