ติวเตอร์ปาย

ปาย
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตวัดพระศรี
สายศิลป์ – คำนวณ
3.36
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การเงิน
2.87
คณิตศาสตร์ ม.1-6
เน้นทำความเข้าใจในเบื้องต้น แล้วตะลุยโจทย์