ติวเตอร์ปาล์ม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ปาล์ม
หญิง
17/09/1986
25
People Apartment, 438/46 (room 201), Rajchaviti Rd., Phayathai, Rajchatavi, Bangkok, 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชุมแสงชนูทิศ
สายวิทย์ – คณิต
3.61
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
Industrial Chemistry
2.74
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
IIS-RU
International MBA
english อนุบาล ประถม
English: reading, listening, writing and speaking are average competence.