ติวเตอร์ปิงปิง

ปิงปิง
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พระมารดานิจจานุเคราะห์
สายวิทย์ – คณิต
3.14
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
business english and communication
3.50
อังกฤษระดับประถม