ติวเตอร์ปิ๋ว

ปิ๋ว
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.56
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์
2.72
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ประถม -มัธยมต้น
สอนเข้าใจง่าย ปรับได้ตามบุคลิกของน้อง
น้อง ป.1-6 น้อง ม.1-3