ติวเตอร์ปุยฝ้าย | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ปุยฝ้าย
หญิง
30/08/1990
21
222 เอเวอร์กรีนแมนชั่น ซ.เพชรบุรี 7 ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวร กทม 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สารคามพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.82
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์
สอนสไตล์เป็นกันเองกับผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นความเข้าใจในเนื้อหา เทคนิค และการประยุกต์ใช้
สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาศตร์ ม.2 และม.3
โปรแกรมMicrosoft และPhotoshop