ติวเตอร์ปุ้ย

ปุ้ย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ท่าบ่อ
สายวิทย์ – คณิต
3.01
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาลัยเกษตรษศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วทบ.)
ทรัพยากรเกษตร
2.75
วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สอนประถมศึกษา
สอนแบบตัวต่อตัว มีการยกตัวอย่างเรื่องราวให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น
สามารถสอนการเขียนโปรแกรม Ibot สามารถใช้ โปรแกรม microsoft office ได้