ติวเตอร์ปุ๊ก

ปุ๊ก
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.90
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืิอ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
3.88
ระดับมัธยมต้น ปลาย มหาวิทยาลัย
สอนแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม3-5คน สอนในวิชาคณิตศาสตร์ให้คิดและเข้าใจโดยการทำโจทย์ในหลายๆรูปแบบ ให้คิดและเข้าใจโดยการทำโจทย์ในหลายๆรูปแบบ เพื่อนำไปใช้ในการสอบ การศึกษาต่อ หรือการทำงาน
เคยเป็นติวเตอร์ในสถาบันแถวงามวงค์วาน และปัจจุบันแยกตัวมาสอนเองคะ